Bedesalen

Højskolehjemmet på hjørnet af Dronningensgade og Thorsgade.

I Odense valgmenighed gennem 50 år kan man læse:

… Egentlig var det ikke i Begyndelsen en selvstændig Valgmenighed; dette blev den først ved Præsteskiftet efter Pastor Nygårds Død. Sognebaandsløserne til Pastor Fr. Nygård hørte dermed til Sdr. Næraa Valgmenighed; men i daglig Tale blev den betegnet med Navnet Odense Valgmenighed; den havde tilmed helt og fuldt egen Økonomi og egen Styrelse. Som nævnt besluttede dens Medlemmer at henvende sig til Pastor Fr. Nygård og at indrette Salen i Højskolehjemmet som Bedesal til Kirkebrug. Ejendommen tilhørte Grosserer Chr. Faber. Der blev laant en lille Sum Penge til Afholdelse af Udgifterne derved. Salen kunde rumme 150–200 Mennesker og blev, da den var færdig, rigtig hyggelig til Kirkebrug. (Side 13-14).