Københavns Valgmenighed

Oprettet 1890

Kirke:
Immanuelskirken
Forhåbningsholms Allé 20


Præstebolig:
Løngangstræde 24
1468 København K
Tlf. 3313 3031