Anders Kjær, Vind

Anders Kjær blev født i ,,Blaakjær" i Vind, den 23. maj 1859.
11881 købte Anders Kjær gården ,,Blaakjær" af sin far. Gården havde da været i slægtens eje fra 1782. Tre år efter blev han gift med Hanne. Inden da havde han haft et højskoleophold i vinteren 1879-80 i nærheden af København, et ophold, der kom til at præge Anders Kjær resten af livet. Han slutter sig tidligt til partiet Venstre og til den grundtvigske bevægelse. Det var forøvrigt i forbindelse med sit høj skoleophold, at Anders Kjær for første gang så en cykel, en såkaldt "Væltepeter".
Som naturligt var for en opvakt mand, kom den sønderjyske sag til at ligge ham stærkt på sinde. Det var da også Anders Kjær der i 1920 sørgede for, at der blev rejst en genforeningssten på Forsamlingshusets grund med følgende indskrift:

Sønderjylland til Ære
Velkommen hjem I nu skal være
1864-1920

I vinteren 1881 foretog Anders Kjær en rejse til Mors, blandt andet med det formål at besøge den store valgmenighed i Øster Jølby. Det lykkedes Anders Kjær at få overtalt forstanderen for Galtrup højskole, Georg Himmelstrup, til at komme til Blaakjær og holde foredrag.
På den måde fik Anders Kjær en Foredragsforening i gang i Vind, hvor møderne blev afholdt skiftevis i ,,Blaakjær" og i skolen.
Han afholdte selv alle udgifter til de forskellige foredragsholdere, så som bespisning, kørsel og overnatning. Foredragsholderne fik han kontakt med på vennemøderne i Vemb, Ulfborg og Holstebro.
Anders Kjær var medlem af Vinding-Vind sogneråd i 2 perioder fra 1. maj 1895 og til 1901 og igen fra 1. maj 1907 til april 1913. Han blev medlem af det første menighedsråd for Vind sogn og var kirkeværge i Vind fra 1890 til 1930. Naturligt blev han formand for Vind Foredragsforening, og blev senere æresmedlem heraf. Ligeledes arbejdede Anders Kjær for Valgmenighedens dannelse og var medunderskriver af henvendelsen i juni 1921 fra 24 familier i Vind om at komme med i den kommende valgmenighed. Anders Kjær blev gennem alle årene et virksomt medlem heraf og var en meget flittig kirkegænger.
På et tidspunkt havde Anders Kjær fået sin mors gravsten hjem og stå i haven, og da hans kone Hanne døde 29. marts 1940 var det hans store ønske, at få hende begravet hjemme i haven. En sådan tilladelse kunne man ikke forvente at få i løbet af få dage, så derfor fik han Hanne i en zinkkiste og fik hende sat ned i en åben begravelse i form af en muret gravhvælving på Vind kirkegård.
Anders Kjær tog til København og forhørte sig hos ministre og forskellige myndigheder om muligheden for, at få foretaget begravelsen i ,,Blåkjærs" have.
Tiden gik og det trak ud med tilladelsen. Efterhånden blev Anders Kjær også en gammel mand, og det endte med, at han efter sin død 12. maj 1945 blev sat ned i samme gravhvælving ved siden af sin kone.
I dag kan man stadig se den åbne grav med de to kister på Vind kirkegård, et usædvanligt syn hvis lige kun kendes få steder fra, i Nordvestjylland, bl.a. på kirkegården i Nr. Nissum.